Когнітивна сфера: Когнітивна сфера — це що таке? Розвиток когнітивної сфери — Психологія

Содержание

Когнітивна сфера — це що таке? Розвиток когнітивної сфери — Психологія

Психологи визначають когнітивну сферу як сукупність психічних процесів, призначених для виконання функції раціонального пізнання. Цей термін був введений в 60-х роках минулого століття. Тоді на хвилі масштабного розвитку кібернетики і повсюдного захоплення цією наукою отримало популярність порівняння людини зі складним біокомп’ютерів. Зі змінним успіхом робилися спроби моделювання людських психологічних процесів.

Когнітивна сфера — це те, що піддавалося моделювання. Сферу, з якої цей прийом не спрацював, назвали афективної.

Поняття і суть пізнавальної сфери

Сьогодні в психологічній практиці під словосполученням «когнітивна сфера особистості» фахівці розуміють кілька психологічних процесів, що протікають в злагоді з логічною і осмисленої послідовністю, метою якої є переробка інформації.

Тобто про даній сфері можна говорити лише в тому випадку, коли обробка інформації характеризується логікою і раціональністю.

Традиційно цю сферу пов’язують з пам’яттю, увагою, сприйняттям, розумінням, мисленням, прийняттям рішень, діями і діями (проте тільки тоді, коли це стосується пізнавальних процесів, а не розваг або потягу). При певному спрощення, можна стверджувати, що когнітивна сфера — це сукупність компетентності і знань, умінь і навичок.

Більш докладно про раціональні і емоційних механізмах сприйняття

Когнітивна сфера — це своєрідний синонім раціонального сприйняття, яке проявляється в якості критичної, аналітичної оцінки.

Прямою протилежністю раціонального типу пізнання стає інтуїція, тобто чисте, живе враження. Будь термін стає більш зрозумілим, коли визначення підкріплюється ілюстраціями: незважаючи на те що морозиво смачне і його дуже хочеться купити, людина не їсть ці солодощі на вулиці взимку, так як може захворіти. Ось цей висновок і є наслідком раціональних міркувань.

Коли активується

Когнітивна сфера — ПСИХОЛОГІС

До когнітивної сфери відносять всі психічні процеси, що виконують функцію раціонального пізнання (від лат. cognitio — знання, пізнання, вивчення, усвідомлення).

Поняття «когнітивний» (когнітивні процеси, когнітивна психологія та когнітивна психотерапія…) — набуло поширення в 60-е роки XX століття, під час захоплення кібернетикою і електронним моделюванням інтелектуальних процесів, що переросли в звичку представляти людину як складний биокомпьютер. Дослідники намагалися моделювати всі психічні процеси, що відбуваються в людині. Що вийшло змоделювати — назвали когнітивними процесами. Що не вийшло — афективними.

Таким чином, за фактом поняття «когнітивні процеси» отримало схоже, але дещо інше значення. На практиці «когнітивними» називають психічні процеси, які можливо уявити як логічну й осмислену послідовність дій по переробці інформації.

Або: які можна розумно промоделювати в термінах переробки інформації, де в переробці інформації можна розгледіти логіку і раціональність.

До когнітивних процесів зазвичай відносять пам’ять, увага, сприйняття, розуміння, мислення, прийняття рішень, дії і впливу — в тій мірі або в тій частині, в якій вони зайняті пізнавальними процесами, а не чимось іншим (потягами, розвагами…). Сильно спрощуючи, можна сказати, що це компетентність і знання, вміння і навички.

Наприклад?

Раціональне сприйняття — це сприйняття аналітичне, критичне, відмінне від інтуїції і живого враження. «Морозиво смачне, але для хворого горла це не вчасно. Відкладаємо!»

Раціональне розуміння — це розуміння з допомогою понять і логіки, в протилежність співпереживання, емпатії та вчувствованию, тобто емоційним, тілесним і переживательным способів розуміння.

Раціональне вплив — це пояснення і переконання, які звертаються до розуму людини. Навіювання, емоційного зараження, якоріння та інші засоби, що впливають на людину не розумним шляхом, відносять до ірраціональних засобів впливу.

Раціональне мислення — логічне мислення і понятійне, або хоча б спрямована в цю сторону. Люди в процесі життя і спілкування мислять не завжди, цілком успішно обходячись почуттями, звичками і автоматизмами, але коли людина включає голову, він мислить (принаймні намагається мислити) раціонально.

Емоції відносять переважно до афективних процесів, оскільки розумно промоделювати їх складно.

Яку емоцію іноді видасть жінка, не знає ніхто, включаючи її саму…

З іншого боку, частина емоцій виникає цілком закономірно, внаслідок зрозумілих програм, усталених звичок або певної вигоди. У цьому випадку, такі емоції можуть бути віднесені до когнітивним процесам, або іншою мовою, можна вивчати когнітивну складову таких емоцій.

Афективна сфера

На відміну від цього, афективні процеси — психічні процеси, які промоделювати розумним чином не представляється можливим. В першу чергу це процеси емоційно-чуттєвого ставлення до життя і взаємодії з світом, собою і людьми. Так само спрощено це зазвичай почуття і передчуття, бажання і імпульси, враження і переживання. Все це — афективна сфера.

Інженерна психологія: 2.1. Когнітивна сфера особистості

Розділ 2.  Психологічні характеристики діяльності людини-оператора.

2.1.Когнітивна сфера особистості


Когнітивна сфера особистості включає в себе:

Відчуття та сприймання в системі інтелектуальних властивостей особистості Мислення та інтелект Уяву і творчість

Особистість формується в умовах суспільного, конкретно-історичного існування людини, його вивчення і виховання.В історії психології існувало два напрямків рішенні питання в формуванні особистості які получили назву біогенетичної і соціогенетичної концепцій психічного розвитку особистості.Рушійними силами психічного розвитку особистості виявляються в протиріччі між змінюючими в діяльності потрібностями людини та реальними можливостями їх задоволення.Увага – це форма організації психічної діяльності людини, яка полягає в спрямованості і зосередженості свідомості на конкретних об’єктах, що забезпечує їх виразне відображенняПрирода уваги – першочергове  значення для формування уваги є фізіологічний механізм явища, яке називається осередок оптимального збудження.Осередок оптимального збудження є динамічним утворенням взаємодії споріднених збуджень середньої інтенсивності, що найбільше сприяє створенню нормальних умов для певної діяльності. Зміна подразників, тривала їх дія на одні й ті самі центри головного мозку викликають переміщення осередку на інші ділянки кори та зміну обрисів його форми, що узгоджується з динамікою зміни змісту діяльності індивіда. Керуючись певними цілями й мотивами, людина спрямовує увагу переважно на необхідній їй об’єкти, зосереджується на них не зважаючи на перешкоди, абстрагується від того, що не пов’язане з метою діяльності, переборює відвертання, опановує свою увагу. Певною мірою вона сама організовує, регулює і контролює свою діяльність завдяки увазі, що стає властивістю особистості як свідомої істоти.  Пам’ять – це відображення предметів і явищ дійсності у психіці людини в той час, коли вони вже безпосередньо не діють на органи чуття. Вона являє собою ряд складних психічних процесів, активне оволодіння якими надає людині здатності, засвоювати й використовувати потрібну інформацію. Пам’ять включає такі процеси: запам’ятовування, зберігання, забування та відтворення. Запам’ятовування пов’язане із засвоєнням і накопиченням індивідуального досвіду. Його використання вимагає відтворення запам’ятованого. Регулярне використання досвіду в діяльності суб’єкта сприяє його збереженню, а невикористання – забуванню.                                               Види  пам’яті :

залежно від того, що запам’ятовується і відтворюється, яка діяльність переважає: за тривалістю закріплення і збереження матеріалу залежно від того, як процеси пам’яті включаються в структуру діяльності, як вони пов’язані з її цілями та засобами за усвідомленням ( розумінням) змісту матеріалу пам’яті
—          Рухову —          Оперативна —          Мимовільна —          смислова
—          образну —          довгострокова —          довільна —          механічна
—          емоційну
—          словесно-логічну

Рухова пам’ять полягає у запам’ятовуванні та відтворенні людиною своїх рухів. Така необхідність виникає переважно в практичній діяльності людини. Емоційна пам’ять – це запам’ятовування і відтворення своїх емоцій і почуттів. Емоції сигналізують про потреби та інтереси, відображають наше ставлення до оточення.Образна пам’ять полягає в запам’ятовуванні образів, уявлень про предмети та явища навколишнього світу, властивостей і зв’язків між ними. Вона буває зоровою, слуховою, дотиковою, нюховою, смаковою залежно від аналізаторів, з якими пов’язане її походження. Словесно-логічна пам’ять є специфічно людською пам’яттю, що базується на спільній діяльності двох сигнальних систем, у якій головна роль належить другій.Короткочасна пам’ять характеризується швидким запам’ятовуванням матеріалу, негайним його відтворенням і коротким строком зберігання.Оперативна пам’ять – це запам’ятовування, збереження і відтворення інформації в міру потреби в досягненні мети в конкретній діяльності або окремих операцій діяльності.Довгочасна ( тривала ) пам’ять – базується на довгостроковій фіксації пам’яті, характеризується тривалим збереженням і наступним використанням інформації в діяльності людини.Мимовільна пам’ять – полягає в запам’ятовуванні та відтворенні матеріалу без спеціальної мети його запам’ятати або пригадати.Довільна пам’ять – це запам’ятовування і відтворення, коли людина ставить перед собою мету запам’ятати, коли виникає потреба в навмисному заучуванні.Смислова пам’ять — пов’язана з розумінням того змісту, що запам’ятовується. Вона опирається на смислові зв’язки в мозкових структурах на систему словесних і образних асоціацій, що становить основу.Механічна пам’ять – це пам’ять, якій притаманне не розуміння, не усвідомлення, як правило, навмисного запам’ятовування. Матеріал, який ми запам’ятовуємо механічно ще не має певного місця в матеріальному досвіді. Цю інформацію треба втиснути за допомогою вольової пам’яті.Мислення – узагальнене та опосередковане пізнання світу в процесі практичної і теоретичної діяльності індивіда, засіб творчості особистості.            Рівні класифікації когнітивної сфери

Г. Клаус, Ж. Піаже
Знання (запам’ято-вування) Знайомство (ідентифікація) Сприймання, осмислення, запам’я-товування Примітивна форма сприймання
Початкове осмислення
Розуміння (змісту вивченого) Відтворення (типові завдання) (у типових ситуаціях)
(у нових ситуаціях) (не типові завдання) Змістовний (формування понять)
Аналізування (розчленити ціле на складові) Трансформація, творчість (побудова методу розв’язування проблем і пошукових задач) (у нових ситуаціях)
Синтезування (створювання цілого з частин) Практично- : змістовний (подальше перетворення інформації)
Оцінювання (визначання цінності засо­бів для до­сягнення мети)

Поетапне формування розумових дій за Гальперіним:зовнішня дія через матеріальні предмети, які змінюються на  символи­––––––> оформлення у вигляді вербальних знаків.­—————-à голосова вербалізація і проговорювання.————à в думках, за допомогою внутрішнього мовлення.Мисленнєві операції:

Абстрагування
Мисленнєвий поділ предметів і явищ на частини чи властивості (форма, колір, смак…). Мисленнєве об’єднання частин або властивостей в одне ціле Зіставлення предметів і явищ, відшукування схожості й відмінностей між ними. Мисленнєве об¢єднання предметів і явищ за їхніми спільними й суттєвими ознаками. Виділення одних ознак і абстрагування від інших (здійснюється на основі аналізу).

Мислення та розв¢язування задачМислення та розв¢язування задач тісно пов¢язані один з одним. Але їх не можна співставляти, зводячи мислення до розв¢язку задачі. Розв¢язок задачі здійснюється тільки з допомогою мислення, а не інакше. Але мислення проявляється не тільки в розв¢язуванні задачі. Мисленнєва діяльність необхідна і для самої постановки задач, для виявлення і визнання нових проблем. Мислення потрібно також для засвоєння знань, для розуміння тексту в процесі читання та у інших таких випадках. Хоча мислення не зводиться до рішення задач, найкраще всього формувати його іменно в ході рішення задач, коли учень зіштовхується з проблемами і питаннями які йому підсилу, і формує їх. За останній час на основі психологічних досліджень проблемною ситуацією і рішенням задач розробляються методи проблемного вивчення учнів. Ці методи вивчення направлені на те щоб поставити навчаючого в положення першовідкривача, дослідження деяких посильних для нього проблем. Допомога і управляючий зі сторони педагога складаються не в усуненні цих труднощів, а в тому, щоб готувати навчаючого до їх усунення. Дуже поширеним прийомом уяви є аглютинація, тобто “поєднання” різних, звичайно не об¢єднуваних якостей, деталей, частин. У вигляді так званого поєднання функцій аглютинація виступає як один із прийомів технічної творчості, винахідництва. Дуже важливим прийомом створення творчого образу є аналогія, коли будується образ, чимось схожий на реально існуючу річ, організм, дію. Саме на цьому принципі ґрунтується спеціальна галузь знання біології та інженерної справи – біоніка. Біоніка виділяє певні якості живих організмів і застосовує їх для створення механізмів.Аналогія – дуже поширений прийом у технічній творчості – буває близько, безпосередньо і віддаленою. Володіння цим прийомом – один із провідних компонентів здатності до конструювання, інженерної справи та винахідництва.Психологічні особливості винахідницької діяльності сприяють тому, що навіть у поставленій й розв¢язаній задачі тривалий час зберігається “інерція” об¢єктивності її творчого змісту, об¢єктивної новизни. Саме цей заряд об¢єктивної новизни, що міститься у винахідницькій задачі, потрібний для розвитку творчої діяльності й зберігання всіх психологічних особливостей об¢єктивної творчості. Когнітивна, тобто пізнавальна, сфера особистості має принципове значення в плані побудови моделі світу. Людина здійснює пізнавальну дія­льність, бо вона активно ставить перед собою мету, намагається її досягти. Пізнання не є пасивним процесом, воно завжди поєднане з перетворенням пізнаного. В пізнанні розрізняють два ступені – так званого чуттєвого ві­дображення і відображення абстрактно-теоретичного (рис.2). До першого ступеня належать відчуття і сприймання, — безпосередньо пов’язані з впли­вом предметів чи явищ оточуючого світу на відповідні рецептори. Другий ступінь пізнання – логічне пізнання. До нього належать мислення та уява, які є основою специфічно людського пізнання, перетворювальної функції людського інтелекту, продуктивності й творчої діяльності особистості.Психічні процеси утворюють структуру інтелекту людини. Інте­лект як розуміння, розсудливість, осягнення розумом являє собою систему розумових операцій з образами, символами, знаками, об’єднану певним когнітивним стилем та стратегією розв’язування задач, розумову здатність, здібності, обдарованість. Тому інтелектуальну діяльність пов’язують пере­дусім з відображувальною і регулятивною діяльністю, що полягає у здат­ності ефективно розв’язувати задачі, навчатися використовувати набутий досвід для вирішення нових проблем, краще пристосовуватися до нової си­туації. Ця здатність значною мірою зумовлена функціями мислення, зок­рема логічною, стійкої уваги, оперативної пам’яті, а також сприймання, уяви, інтуїції, пізнання нового і реалізації його результатів.Інтелект як пізнавальна діяльність людини органічно поєднує у собі як уже набутий досвід (знання, розумові навички і вміння), так і здатність подальшого самостійного його набуття і творчого застосування на прак­тиці.Отже, інтелектуально-творча, когнітивна сфера особистості забез­печує динамічне відображення здібності та її перетворення, формування досвіду, побудову моделі світу, регуляцію діяльності. У цій сфері специфі­чно взаємодіють психічні процеси, забезпечуючи єдиний потік цілісної свідомої відображувальної та перетворювальної продуктивної діяльності.

 1. Що включає в себе когнітивна сфера особистості?
 2. В чому полягає проблема моделювання процесів сприймання?
 3. Що таке пам’ять?
 4. Опишіть роль психологічних теорій.

Список літератури:

 1. “Загальна психологія” за редакцією П. М. М¢ясоїд. Київ 2002р.
 2. “Психологія” за редакціює Ю. Л. Трофімова. Київ 2001р.
 3. “Общая психология” за редакцією А. В. Петровського. Москва1976г.
 4. “Експериментальная психология” за редакцією Т. В. Корнилова. Москва 2002г.
 5. “Практическая психология” за редакцією Г. С. Абрамова. Москва 1977г.

Хникова Марія

Когнітивна сфера — це що таке? Розвиток когнітивної сфери

Психологи визначають когнітивну сферу яксукупність психічних процесів, призначених для виконання функції раціонального пізнання. Цей термін був введений в 60-х роках минулого століття. Тоді на хвилі масштабного розвитку кібернетики і повсюдного захоплення цією наукою отримало популярність порівняння людини зі складним біокомп’ютерів. Зі змінним успіхом робилися спроби моделювання людських психологічних процесів.

Когнітивна сфера — це те, що піддавалося моделювання. Сферу, з якої цей прийом не спрацював, назвали афективної.

Поняття і суть пізнавальної сфери

Сьогодні в психологічній практиці підсловосполученням «когнітивна сфера особистості» фахівці розуміють кілька психологічних процесів, що протікають в злагоді з логічною і осмисленої послідовністю, метою якої є переробка інформації.

Тобто про даній сфері можна говорити лише в тому випадку, коли обробка інформації характеризується логікою і раціональністю.

Традиційно цю сферу пов’язують з пам’яттю,увагою, сприйняттям, розумінням, мисленням, прийняттям рішень, діями і діями (проте тільки тоді, коли це стосується пізнавальних процесів, а не розваг або потягу). При певному спрощення, можна стверджувати, що когнітивна сфера — це сукупність компетентності і знань, умінь і навичок.

Більш докладно про раціональні і емоційних механізмах сприйняття

Когнітивна сфера — це своєрідний синонім раціонального сприйняття, яке проявляється в якості критичної, аналітичної оцінки.

Прямою протилежністю раціонального типупізнання стає інтуїція, тобто чисте, живе враження. Будь термін стає більш зрозумілим, коли визначення підкріплюється ілюстраціями: незважаючи на те що морозиво смачне і його дуже хочеться купити, людина не їсть ці солодощі на вулиці взимку, так як може захворіти. Ось цей висновок і є наслідком раціональних міркувань.

Коли активується раціональний механізмрозуміння, він задіє поняття і логіку. У той час як емоційні, тілесні і пережівательний способи розуміння підключають співпереживання, емпатію і прочувствоване.

Тому, щоб надати раціональне вплив,використовують різні методи переконань і пояснень (звертаються до розуму і логіці). Ірраціональні способи застосовують для навіювання, емоційного зараження, якорения і інших прийомів.

Взаємодія і взаємозалежність двох сфер

З огляду на те, що кожна особистість має цілісністю, її основні сфери (емоційна, когнітивна) виконують свої специфічні функції, доповнюючи один одного.

У повсякденному житті більшість людей звикаєобходитися почуттями і напрацьованими звичками, вони довіряють автоматизмам. Однак при необхідності активується раціональне мислення з його логікою і поняттями.

Вчені до цих пір вивчають розвиток когнітивної,емоційної сфери та особливості їх функціонування. Що стосується раціональних способів пізнання, то в їх класифікації та описі наука просунулася досить далеко.

Афективні процеси змоделювати вкрай складночерез їх непередбачуваності. До них відносять емоції, супутні чуттєвого відношенню до життя, взаємодії зі світом, із собою і суспільством. Правда, існує ряд психічних процесів, виникнення яких регулюється конкретними закономірностями. Тоді говорять про вивчення когнітивної складової даних емоцій.

Когнітивна сфера людини: структура та значення

Завдяки наявності і правильному функціонуваннюданої сфери, люди мають можливість сприймати, обробляти і запам’ятовувати інформацію. Іншими словами, когнітивна сфера — це механізм, що дозволяє навчатися та застосовувати засвоєні знання.

Він включає наступні складові:

 • Пам’ять.
 • Уява.
 • Увага.

Далі буде наведено докладний опис зазначених здібностей, їх види та функції.

Характеристика та визначення пам’яті

Пам’яттю називають здатність людини дозбереженню і накопиченню інформації про навколишній світ. Якби цього механізму не було, людям постійно доводилося б сприймати всі події і явища так, ніби вони відбуваються вперше. Пам’ять дозволяє знизити енерговитрати мозку на оцінку постійних або повторюваних чинників, а також адаптуватися до обставин з мінімальним стресом.

Таким чином, пам’ять відповідає за те, що людина зберігає, запам’ятовує і потім, при необхідності, відтворює свій індивідуальний досвід.

типи пам’яті

Залежно від того, які ділянки мозку і органи людського тіла задіяні в процесі запам’ятовування, розрізняють:

 1. Рухову пам’ять — автоматичні руху. Вона відповідає за вироблення корисних навичок, які використовуються досить часто. Мета цього механізму в тому, щоб підвищити ефективність і прискорити рухові процеси. Люди використовують рухову пам’ять для керування автомобілями, написання слів, гри на музичних інструментах і навіть для ходьби. когнітивна сфера люд

Когнітивна сфера — це що таке? Розвиток когнітивної сфери

Психологи визначають когнітивну сферу яксукупність психічних процесів, призначених для виконання функції раціонального пізнання. Цей термін був введений в 60-х роках минулого століття. Тоді на хвилі масштабного розвитку кібернетики і повсюдного захоплення цією наукою отримало популярність порівняння людини зі складним біокомп’ютерів. Зі змінним успіхом робилися спроби моделювання людських психологічних процесів.

Когнітивна сфера — це те, що піддавалося моделювання. Сферу, з якої цей прийом не спрацював, назвали афективної.

Поняття і суть пізнавальної сфери

Сьогодні в психологічній практиці підсловосполученням «когнітивна сфера особистості» фахівці розуміють кілька психологічних процесів, що протікають в злагоді з логічною і осмисленої послідовністю, метою якої є переробка інформації.

Тобто про даній сфері можна говорити лише в тому випадку, коли обробка інформації характеризується логікою і раціональністю.

Традиційно цю сферу пов’язують з пам’яттю,увагою, сприйняттям, розумінням, мисленням, прийняттям рішень, діями і діями (проте тільки тоді, коли це стосується пізнавальних процесів, а не розваг або потягу). При певному спрощення, можна стверджувати, що когнітивна сфера — це сукупність компетентності і знань, умінь і навичок.

Більш докладно про раціональні і емоційних механізмах сприйняття

Когнітивна сфера — це своєрідний синонім раціонального сприйняття, яке проявляється в якості критичної, аналітичної оцінки.

Прямою протилежністю раціонального типупізнання стає інтуїція, тобто чисте, живе враження. Будь термін стає більш зрозумілим, коли визначення підкріплюється ілюстраціями: незважаючи на те що морозиво смачне і його дуже хочеться купити, людина не їсть ці солодощі на вулиці взимку, так як може захворіти. Ось цей висновок і є наслідком раціональних міркувань.

Коли активується раціональний механізмрозуміння, він задіє поняття і логіку. У той час як емоційні, тілесні і пережівательний способи розуміння підключають співпереживання, емпатію і прочувствоване.

Тому, щоб надати раціональне вплив,використовують різні методи переконань і пояснень (звертаються до розуму і логіці). Ірраціональні способи застосовують для навіювання, емоційного зараження, якорения і інших прийомів.

Взаємодія і взаємозалежність двох сфер

З огляду на те, що кожна особистість має цілісністю, її основні сфери (емоційна, когнітивна) виконують свої специфічні функції, доповнюючи один одного.

У повсякденному житті більшість людей звикаєобходитися почуттями і напрацьованими звичками, вони довіряють автоматизмам. Однак при необхідності активується раціональне мислення з його логікою і поняттями.

Вчені до цих пір вивчають розвиток когнітивної,емоційної сфери та особливості їх функціонування. Що стосується раціональних способів пізнання, то в їх класифікації та описі наука просунулася досить далеко.

Афективні процеси змоделювати вкрай складночерез їх непередбачуваності. До них відносять емоції, супутні чуттєвого відношенню до життя, взаємодії зі світом, із собою і суспільством. Правда, існує ряд психічних процесів, виникнення яких регулюється конкретними закономірностями. Тоді говорять про вивчення когнітивної складової даних емоцій.

Когнітивна сфера людини: структура та значення

Завдяки наявності і правильному функціонуваннюданої сфери, люди мають можливість сприймати, обробляти і запам’ятовувати інформацію. Іншими словами, когнітивна сфера — це механізм, що дозволяє навчатися та застосовувати засвоєні знання.

Він включає наступні складові:

 • Пам’ять.
 • Уява.
 • Увага.

Далі буде наведено докладний опис зазначених здібностей, їх види та функції.

Характеристика та визначення пам’яті

Пам’яттю називають здатність людини дозбереженню і накопиченню інформації про навколишній світ. Якби цього механізму не було, людям постійно доводилося б сприймати всі події і явища так, ніби вони відбуваються вперше. Пам’ять дозволяє знизити енерговитрати мозку на оцінку постійних або повторюваних чинників, а також адаптуватися до обставин з мінімальним стресом.

Таким чином, пам’ять відповідає за те, що людина зберігає, запам’ятовує і потім, при необхідності, відтворює свій індивідуальний досвід.

типи пам’яті

Залежно від того, які ділянки мозку і органи людського тіла задіяні в процесі запам’ятовування, розрізняють:

 1. Рухову пам’ять — автоматичні руху. Вона відповідає за вироблення корисних навичок, які використовуються досить часто. Мета цього механізму в тому, щоб підвищити ефективність і прискорити рухові процеси. Люди використовують рухову пам’ять для керування автомобілями, написання слів, гри на музичних інструментах і навіть для ходьби.

Когнітивна сфера — це що таке? Розвиток когнітивної сфери

Психологи визначають когнітивну сферу як сукупність психічних процесів, призначених для виконання функції раціонального пізнання. Цей термін був введений в 60-х роках минулого століття. Тоді на хвилі масштабного розвитку кібернетики і повсюдного захоплення цією наукою отримало популярність порівняння людини зі складним биокомпьютером. З перемінним успіхом робилися спроби моделювання людських психологічних процесів.

розвиток когнітивної сфери

Когнітивна сфера – це те, що піддається моделюванню. Сферу, з якою цей прийом не спрацював, назвали афективної.

Поняття і суть пізнавальної сфери

Сьогодні в психологічній практиці під словосполученням «когнітивна сфера особистості» фахівці розуміють кілька психологічних процесів, що протікають у згоді з логічною і осмисленої послідовністю, метою якої є переробка інформації.

тобто про даній сфері може йти мова тільки в тому випадку, коли переробка даних характеризується логікою і раціональністю.

Традиційно цю сферу пов’язують з пам’яттю, увагою, сприйняттям, розумінням, мисленням, прийняттям рішень, діями і впливами (однак тільки тоді, коли це стосується пізнавальних процесів, а не розваг або потягу). При певному спрощенні, можна стверджувати, що когнітивна сфера – це сукупність компетентності й знань, умінь і навичок.

Більш детально про раціональних і емоційних механізмах сприйняття

Когнітивна сфера – це своєрідний синонім раціонального сприйняття, яке проявляється як критичної, аналітичної оцінки.

Більше:

Як боротися з лінню?

Як боротися з лінню?

чи Знаєте ви, що таке лінь? На це питання більшість відповість однозначно — «так». Можливо, ви навіть лаяли себе за те, що іноді впадаєте в це позбавлене руху і безперспективна стан. Варто задуматися, чи так вже воно погано. І якщо це дій…

Як розробити голос? Прості вправи на кожен день

Як розробити голос? Прості вправи на кожен день

Голос — природний дар, даний нам від народження. З його допомогою ми спілкуємося з іншими, доносимо до оточуючих потрібну інформацію і заявляємо про свої потреби. Для успішного спілкування важливо, щоб цей «інструмент» служив нам вірою і правдою. Рол…

Прямою протилежністю раціонального типу пізнання стає інтуїція, тобто чисте, живе враження. Будь-який термін стає більш зрозумілим, коли визначення підкріплюється ілюстраціями: незважаючи на те, що морозиво смачне і його дуже хочеться купити, людина не їсть ці солодощі на вулиці взимку, так як може захворіти. Ось цей висновок і є наслідком раціональних роздумів.

Коли активується раціональний механізм розуміння, він задіює поняття і логіку. У той час як емоційні, тілесні і переживательные способи розуміння підключають співпереживання, емпатію і прочувствования.

характеристика когнітивної сфери

Тому, щоб надати раціональне вплив, використовують різні методи переконання і пояснень (звертаються до розуму і логіці). Ірраціональні способи застосовують для навіювання, емоційного зараження, якоріння та інших прийомів.

Взаємодія і взаємозалежність двох сфер

Враховуючи те, що кожна особистість володіє цілісністю, її основні сфери (емоційна, когнітивна) виконують свої специфічні функції, доповнюючи один одного.

 особливості когнітивної сфери

У повсякденному житті більшість людей звикає обходитися почуттями і напрацьованими звичками, вони довіряють автоматизмам. Однак при необхідності активується раціональне мислення з його логікою і поняттями.

Вчені досі вивчають розвиток когнітивної, емоційної сфери та особливості їх функціонування. Що стосується раціональних способів пізнання, то в їх класифікації та описі наука просунулася досить далеко.

Афективні процеси змоделювати вкрай складно через їх непередбачуваності. До них відносять емоції, супутні чуттєвого відношенню до життя, взаємодії зі світом, із собою і суспільством. Правда, існує ряд психічних процесів, виникнення яких регулюється конкретними закономірностями. Тоді говорять про вивчення когнітивної складової даних емоцій.

Когнітивна сфера людини: структура і значення

Завдяки наявності і правильного функціонування даної сфери, люди мають можливість сприймати, обробляти і запам’ятовувати інформацію. Іншими словами, когнітивна сфера – це механізм, що дозволяє навчатися і застосовувати засвоєні знання.

Він включає наступні складові:

 • Пам’ять.
 • Уяву.
 • Увага.

Далі буде приведено докладний опис зазначених здібностей, їх види і функції.

Характеристика та визначення пам’яті

Пам’яттю називають здатність людини до збереження і накопичення інформації про навколишній світ. Якщо б цього механізму не було, людям постійно доводилося б сприймати всі події і явища так, ніби вони відбуваються вперше. Пам’ять дозволяє знизити енерговитрати мозку на оцінку постійних або повторюваних факторів, а також адаптуватися до обставин з мінімальним стресом.

сфери емоційна когнітивна

Таким чином, пам’ять відповідає за те, що чоловік зберігає, запам’ятовує і потім, при необхідності, відтворює свій індивідуальний досвід.

Типи пам’яті

В залежності від того, які ділянки мозку і органи людського тіла задіяні в процесі запам’ятовування, розрізняють:

 1. Рухову пам’ять — автоматичні рухи. Вона відповідає за вироблення корисних навичок, які використовуються досить часто. Мета цього механізму в тому, щоб підвищити ефективність і прискорити рухові процеси. Люди використовують рухову пам’ять для керування автомобілями, написання слів, гри намузичних інструментах і навіть для ходьби. когнітивна сфера людини
 2. Емоційний вид пам’яті – запам’ятовування емоційних станів, супутніх певних ситуацій. Даний механізм призначений доповнювати інші види пам’яті. Збереження емоцій та реакцій дозволяють людині прагнути до одних подій і уникати інших.
 3. Образну пам’ять, при якій відбувається збереження даних про зорових, слухових, смакових, нюхових та інших образах. Цей вид пам’яті вважається професійним, так як інтенсивність його розвитку залежить від діяльності людини.
 4. Словесно-логічну, об’єктом якої стають думки. Вона здійснюється завдяки наявності слів.
 5. Довільну і мимовільну пам’ять. Їх відмінність у тому, що в ході збереження інформації людина може розуміти, навіщо йому потрібні ці відомості, або ж запам’ятовувати їх у випадковому порядку.
 6. Короткочасну, оперативну і довготривалу пам’ять. Перша забезпечує збереження інформації буквально за частки секунд, друга надає доступ до проміжних результатів у ході вирішення поточних завдань, а остання являє собою накопичення даних на майбутнє.

Перераховані види пам’яті, як особливості когнітивної сфери, що функціонують у тісному взаємозв’язку один з одним.

Уяву – істинно людська здатність

Одним з найважливіших відмінностей у діяльності людини і тварини стає те, що люди проектують (представляють) кінцевий результат своїх дій до того, як що-небудь зробити. Це відбувається завдяки такій здатності, як уява. Воно надає людям можливість створювати образ предмета, якого немає в реальному світі, утримувати його, і навіть більше того, маніпулювати ним.

когнітивна сфера особистості

Розвиток когнітивної сфери в цілому і уяви зокрема важливо для генерування рішень в умовах відсутності повної інформації. Володіючи здатністю проектування теоретичних моделей, люди можуть не тільки уявити кінцевий результат дій, але і «побачити» проміжні продукти.

Види уяви і їх характеристики

Основними параметрами, які описують уяву, вважаються активність і дієвість.

Часто воно виступає в якості складового елементу творчої діяльності, тобто бере участь у перетворенні навколишньої дійсності. Це активна уява.

На противагу йому виділяють пасивний вид, який відрізняється нереальними або нездійсненними проектами. До пасивного уяві вдаються люди, які прагнуть відволіктися від реальності. Вони можуть створювати образи і намічати програми поведінки, які ніколи не зможуть бути реалізовані.

Ненавмисне уяву активується в момент ослаблення контролю над свідомістю (сни, галюцинації).

Увага і його різновиди

Характеристика когнітивної сфери була б неповною без опису такого явища, як увага. Воно супроводжує практично всі види людської діяльності: забезпечує чітке й ефективне сприйняття, пам’ять або мислення.

когнітивна сфера це

Основне завдання уваги полягає в тому, що воно відбирає і обмежує діючі подразники. Також воно забезпечує зосередженість і концентрація психічної діяльності. Іншими словами, допомагає суб’єкту зосередитися на об’єкті.

Існує кілька видів уваги:

 1. Мимовільне. Є самим простим і природним, так як з’являється без зусиль з боку людини.
 2. Довільне. Вимагає прояву волі для концентрації на обраної мети, а також витіснення заважають думок і спонукань.
 3. Послепроизвольное. Його особливість в тому, що воно є наслідком довільної уваги, але свідомо підтримується.

Як правило, послепроизвольный тип буває викликаний глибоким і стійким інтересом до того, що відбувається і що буде отримано в результаті.

Як і різні види пам’яті, типи уваги зазвичай міцно пов’язані між собою, вони можуть переходити і перетікати один в одного.

когнітивна сфера особистості. Реферат – Освіта.UA

Проблема моделювання процесів сприймання. Види пам’яті. Мисленнєві операції. Мислення та розв’язування задач

Когнітивна сфера особистості включає в себе:

 • 1. Відчуття та сприймання в системі інтелектуальних властивостей особистості
 • 2. Пам’ять
 • 3. Увагу
 • 4 Мислення та інтелект
 • 5. Уяву і творчість

Особистість формується в умовах суспільного, конкретно-історичного існування людини, його вивчення і виховання.

В історії психології існувало два напрямків рішенні питання в формуванні особистості які получили назву біогенетичної і соціогенетичної концепцій психічного розвитку особистості.

Рушійними силами психічного розвитку особистості виявляються в протиріччі між змінюючими в діяльності потребами людини та реальними можливостями їх задоволення.

Проблема моделювання процесів сприймання

У багатьох дослідженнях виділено стадії становлення образу сприймання, які характеризують зростаючу повноту відображення властивостей предмета при:

 • а) поліпшенні умов сприймання;
 • б) збільшенні досвіду сприймання спостерігача;
 • в) зміні параметрів сприйманого предмета.

Першою стадією становлення образу сприймання є розрізнення розміщення об’єкта в просторі.

Перші характеристики образу сприймання з¢являються на другій стадії – стадії мигтіння контуру, що простежується при наближенні спостерігача до об’єкта чи збільшенні часу розглядання останнього.

     

Третя стадія становлення образу – стадія відображення різких зсувів кривизни.

На четвертій стадії об’єкт упізнається, його образ набуває ознак предметності й усвідомленості.

П’ята стадія становлення образу сприймання – стадія досягнення його цілковитої адекватності об’єкта. Лише на цій стадії образ набуває усіх своїх властивостей.

Розвиток чуттєвої сфери людини в сучасних умовах науково-технічного процесу.

При створенні технічних пристроїв для фіксації тих чи інших властивостей навколишнього світу людина здебільшого наслідувала природу.

Людство успішно долає обмеженість інформації, котру несуть органи чуття. Застосовуються технічні пристрої, що розширюють діапазон факторів довкілля, які сприймаються людиною. Завдяки пристроям, що продовжують органи чуття, людина сприяє і напругу електромагнітного поля, і ультразвукової хвилі, й іонізуюче випромінювання.

У відчутті відбиваються загальні властивості подразників того чи іншого виду й особливі прояви цих властивостей у конкретному предметі.

Увага – це форма організації психічної діяльності людини, яка полягає в спрямованості і зосередженості свідомості на конкретних об’єктах, що забезпечує їх виразне відображення.

Природа уваги – першочергове значення для формування уваги є фізіологічний механізм явища, яке називається осередок оптимального збудження.

Осередок оптимального збудження є динамічним утворенням взаємодії споріднених збуджень середньої інтенсивності, що найбільше сприяє створенню нормальних умов для певної діяльності. Зміна подразників, тривала їх дія на одні й ті самі центри головного мозку викликають переміщення осередку на інші ділянки кори та зміну обрисів його форми, що узгоджується з динамікою зміни змісту діяльності індивіда.

Керуючись певними цілями й мотивами, людина спрямовує увагу переважно на необхідній їй об’єкти, зосереджується на них не зважаючи на перешкоди, абстрагується від того, що не пов’язане з метою діяльності, переборює відвертання, опановує свою увагу. Певною мірою вона сама організовує, регулює і контролює свою діяльність завдяки увазі, що стає властивістю особистості як свідомої істоти.

Пам’ять – це відображення предметів і явищ дійсності у психіці людини в той час, коли вони вже безпосередньо не діють на органи чуття.

Вона являє собою ряд складних психічних процесів, активне оволодіння якими надає людині здатності, засвоювати й використовувати потрібну інформацію.

Пам’ять включає такі процеси:

 • запам’ятовування,
 • зберігання,
 • забування,
 • відтворення.

Запам’ятовування пов’язане із засвоєнням і накопиченням індивідуального досвіду. Його використання вимагає відтворення запам’ятованого. Регулярне використання досвіду в діяльності суб’єкта сприяє його збереженню, а невикористання – забуванню.

Матеріальною основою процесів пам’яті є здатність мозку утворювати тимчасові нервові зв’язки, закріплювати й відновлювати сліди минулих вражень. Ці сліди створюють можливість активізації ситуації й відповідного збудження, коли подразника, який його викликав свого часу безпосередньо, немає. Запам’ятовування й зберігання ґрунтуються на утворенні та закріпленні тимчасових нервових зв’язків, забування – на їхньому гальмуванні, відтворення – на їхньому відновлені.

Ряд теорій дають можливість уявити стан відповідних наукових розробок.

Психологічні теорії підкреслюють роль об’єкта або активність суб’єкта і формуванні процесів пам’яті. Асоціативний напрям в основу психічних утворень кладе зв’язок. Якщо певні психічні утворення виникли одночасно або безпосередньо одне за одним, то між ними виникає асоціативний зв’язок. Відповідно до різних умов виділяють три типи асоціацій (за суміжністю, за схожістю, за контрастом), які визначаються зовнішніми умовами: теорія асоціанізму, теорія біхевіоризму, теорія гештальтизму, теорія діяльності.

Фізіологічні теорії механізмів пам’яті пов’язані з ученням І. П. Павлова про утворення тимчасових нервових зв’язків. Акт утворення зв’язку між новим і вже закріпленим змістом являє собою фізіологічний механізм запам’ятовування.

Біохімічні теорії пов’язані з нейрофізіологічними, розкривають механізми пам’яті на клітинному рівні. Процес запам’ятовування прихильники цього напряму уявляють як двоступінчастий. На першому ступені після дії подразника виникає електрохімічна реакція. На основі першої виникає друга стадія, більшої тривалості, яка зводиться в основному до біохімічної реакції.

Хімічні теорії розглядають механізми пам’яті як хімічні зміни в нервових клітинах під дією подразників.

Види пам’яті

Види пам’яті виділяють за такими критеріями:

 • залежно від того, що запам’ятовується і відтворюється, яка діяльність переважає, пам’ять розподіляють на рухову, емоційну, образну, словесно-логічну;
 • за тривалістю закріплення і збереження матеріалу – на короткочасну (оперативну) й довгочасну;
 • залежно від того, як процеси пам’яті включаються в структуру діяльності, як вони пов’язані з її цілями та засобами, — на мимовільну й довільну;
 • за усвідомленням (розумінням) змісту матеріалу пам’яті – на смислову й механічну.

Рухова пам’ять полягає у запам’ятовуванні та відтворенні людиною своїх рухів. Така необхідність виникає переважно в практичній діяльності людини.

Емоційна пам’ять – це запам’ятовування і відтворення своїх емоцій і почуттів. Емоції сигналізують про потреби та інтереси, відображають наше ставлення до оточення.

Образна пам’ять полягає в запам’ятовуванні образів, уявлень про предмети та явища навколишнього світу, властивостей і зв’язків між ними. Вона буває зоровою, слуховою, дотиковою, нюховою, смаковою залежно від аналізаторів, з якими пов’язане її походження.

Словесно-логічна пам’ять є специфічно людською пам’яттю, що базується на спільній діяльності двох сигнальних систем, у якій головна роль належить другій.

Короткочасна пам’ять характеризується швидким запам’ятовуванням матеріалу, негайним його відтворенням і коротким строком зберігання.

Оперативна пам’ять – це запам’ятовування, збуруження і відтворення інформації в міру потреби в досягненні мети в конкретній діяльності або окремих операцій діяльності.

Довгочасна (тривала) пам’ять – базується на довгостроковій фіксації пам’яті, характеризується тривалим збереженням і наступним використанням інформації в діяльності людини.

Мимовільна пам’ять – полягає в запам’ятовуванні та відтворенні матеріалу без спеціальної мети цього запам’ятати або пригадати.

Довільна пам’ять – це запам’ятовування і відтворення, коли людина ставить перед собою мету запам’ятати, коли виникає потреба в навмисному заучуванні.

Смислова пам’ять — пов’язана з розумінням того змісту, що запам’ятовується. Вона опирається на смислові зв’язки в мозкових структурах на систему словесних і образних асоціацій, що становить основу.

Механічна пам’ять – це пам’ять, якій притаманне не розуміння, не усвідомлення, як правило, навмисного запам’ятовування. Матеріал, який ми запам’ятовуємо механічно ще не має певного місця в матеріальному досвіді. Цю інформацію треба втиснути за допомогою вольової пам’яті.

Мислення – узагальнене та опосередковане пізнання світу в процесі практичної і теоретичної діяльності індивіда, засіб творчості особистості.

Поетапне формування розумових дій за Гальперіним:

 • I етап: зовнішня дія через матеріальні предмети, які змінюються на символи.
 • II етап: оформлення у вигляді вербальних знаків.
 • III етап: голосова вербалізація і проговорювання.
 • IV етап: в думках, за допомогою внутрішнього мовлення.

Мисленнєві операції

Аналіз — мисленнєвий поділ предметів і явищ на частини чи властивості (форма, колір, смак…).

Синтез — мисленнєве об’єднання частин або властивостей в одне ціле.

Порівняння — зіставлення предметів і явищ, відшукування схожості й відмінностей між ними.

Узагальнення — мисленнєве об¢єднання предметів і явищ за їхніми спільними й суттєвими ознаками.

Абстрагування — виділення одних ознак і абстрагування від інших (здійснюється на основі аналізу).

Мислення та розв’язування задач

Мислення та розв’язування задач тісно пов’язані один з одним. Але їх не можна співставляти, зводячи мислення до розв’язку задачі. Розв’язок задачі здійснюється тільки з допомогою мислення, а не інакше. Але мислення проявляється не тільки в розв’язуванні задачі. Мисленнєва діяльність необхідна і для самої постановки задач, для виявлення і визнання нових проблем. Мислення потрібно також для засвоєння знань, для розуміння тексту в процесі читання та у інших таких випадках.

Хоча мислення не зводиться до рішення задач, найкраще всього формувати його саме в ході рішення задач, коли учень зіштовхується з проблемами і питаннями які йому під силу, і формує їх. За останній час на основі психологічних досліджень проблемною ситуацією і рішенням задач розробляються методи проблемного вивчення учнів. Ці методи вивчення направлені на те щоб поставити навчаючого в положення першовідкривача, дослідження деяких посильних для нього проблем.

Допомога і управляючий зі сторони педагога складаються не в усуненні цих труднощів, а в тому, щоб готувати навчаючого до їх усунення.

Дуже поширеним прийомом уяви є аглютинація, тобто «поєднання» різних, звичайно не об’єднуваних якостей, деталей, частин. У вигляді так званого поєднання функцій аглютинація виступає як один із прийомів технічної творчості, винахідництва.

Дуже важливим прийомом створення творчого образу є аналогія, коли будується образ, чимось схожий на реально існуючу річ, організм, дію. Саме на цьому принципі ґрунтується спеціальна галузь знання біології та інженерної справи – біоніка. Біоніка виділяє певні якості живих організмів і застосовує їх для створення механізмів.

Аналогія – дуже поширений прийом у технічній творчості – буває близько, безпосередньо і віддаленою. Володіння цим прийомом – один із провідних компонентів здатності до конструювання, інженерної справи та винахідництва.

Психологічні особливості винахідницької діяльності сприяють тому, що навіть у поставленій й розв’язаній задачі тривалий час зберігається «інерція» об’єктивності її творчого змісту, об’єктивної новизни. Саме цей заряд об’єктивної новизни, що міститься у винахідницькій задачі, потрібний для розвитку творчої діяльності й зберігання всіх психологічних особливостей об’єктивної творчості.

Література

 1. «Загальна психологія» за редакцією П. М. М¢ясоїд. Київ 2002 р.
 2. «Психологія» за редакціює Ю. Л. Трофімова. Київ 2001 р.
 3. «Общая психология» за редакцією А. В. Петровського. Москва1976 г.
 4. «Експериментальная психология» за редакцією Т. В. Корнилова. Москва 2002 г.
 5. «Практическая психология» за редакцією Г. С. Абрамова. Москва 1977 г.


28.03.2012

Познавательная сфера — что это? Когнитивное развитие — Психология

Психологи определяют когнитивную сферу как совокупность психических процессов, призванных выполнять функцию рационального знания. Этот термин был введен в 60-х годах прошлого века. Затем, на волне масштабного развития кибернетики и повсеместного увлечения этой наукой, стало популярным сравнение человека со сложным биокомпьютером. С переменным успехом делались попытки смоделировать психологические процессы человека.

Когнитивная сфера — это то, что поддается моделированию. Сфера, с которой эта техника не работала, была названа аффективной.

Понятие и сущность познавательной сферы

Сегодня в психологической практике под словосочетанием «когнитивная сфера личности» специалисты понимают несколько психологических процессов, протекающих в логической и содержательной последовательности, целью которых является обработка информации.

То есть обсуждать эту область можно только в том случае, если обработка данных отличается логикой и рациональностью.

Традиционно эта область связана с памятью, вниманием, восприятием, пониманием, мышлением, принятием решений, действиями и влияниями (но только когда речь идет о когнитивных процессах, а не о развлечениях или влечении). С определенным упрощением можно утверждать, что когнитивная сфера — это совокупность компетенции и знаний, навыков и умений.

Подробнее о рациональных и эмоциональных механизмах восприятия

Когнитивная сфера — это своего рода синоним рационального восприятия, которое проявляется как критическая, аналитическая оценка.

Прямой противоположностью рационального типа знания становится интуиция, то есть чистое живое впечатление. Любой термин становится понятнее, если определение подкреплено иллюстрациями: несмотря на то, что мороженое вкусное и его очень хочется купить, человек не ест эти сладости на улице зимой, так как он может заболеть. Этот вывод — результат рационального размышления.

Когда активируется механизм рационального понимания, он задействует концепции и логику.В то время как эмоциональный, телесный и экспериментальный способы понимания включают сочувствие, сочувствие и чувства.

Следовательно, чтобы иметь рациональное влияние, они используют различные методы веры и объяснения (ссылаются на разум и логику). Нерациональные методы используются для внушения, эмоционального заражения, закрепления и других техник.

Взаимодействие и взаимозависимость двух сфер

Учитывая, что каждый человек целостен, его основные области (эмоциональная, когнитивная) выполняют свои специфические функции, дополняя друг друга.

В повседневной жизни большинство людей привыкли обходиться чувствами и накопленными привычками, они доверяют автоматизму. Однако при необходимости активируется рациональное мышление с его логикой и концепциями.

Ученые до сих пор изучают развитие когнитивной, эмоциональной сферы и особенности их функционирования. Что же касается рациональных методов познания, то в их классификации и описании наука далеко продвинулась.

Аффективные процессы чрезвычайно сложно моделировать из-за их непредсказуемости.К ним относятся эмоции, связанные с чувственным отношением к жизни, взаимодействием с миром, с собой и обществом. Правда, существует ряд психических процессов, протекание которых регулируется определенными законами. Затем они говорят об изучении когнитивной составляющей этих эмоций.

Когнитивная сфера человека: структура и значение

Благодаря наличию и правильному функционированию этой области люди имеют возможность воспринимать, обрабатывать и запоминать информацию.Другими словами, когнитивная сфера — это механизм обучения и применения полученных знаний.

Включает в себя следующие компоненты:

 • Память.
 • Воображение.
 • Внимание.

Далее будет подробное описание этих возможностей, их типов и функций.

Характеристика и определение памяти

Память — это способность человека сохранять и накапливать информацию о мире. Если бы этого механизма не существовало, людям постоянно приходилось бы воспринимать все события и явления так, как если бы они происходили впервые.Память позволяет снизить потребление энергии мозгом для оценки постоянных или повторяющихся факторов, а также

.

Поддержание психического здоровья в командах разработчиков программного обеспечения

Ключевые выводы

 • Все большее число разработчиков страдают нарушениями психического здоровья, связанными с работой. К ним относятся стресс, истощение, утомляемость и потеря мотивации.
 • Когнитивная сфера (которая состоит из мышления, чувств, воображения и памяти) может посылать сигналы, когда ваше психическое здоровье ухудшается.
 • Проблемы в эмоциональной сфере часто влияют на эффективность когнитивной сферы.К сожалению, найти источник эмоционального дисбаланса сложнее, чем просто проанализировать когнитивные навыки.
 • Психическая стабильность может быть достигнута при условии хорошо функционирующей и сбалансированной когнитивной и эмоциональной сфер.
 • Необходимого баланса можно достичь, переключаясь между сфокусированной и несфокусированной работой, физическими упражнениями, построением команды и поддержанием высокого уровня окситоцина.

Тревога и психические расстройства, связанные с работой, становятся общей проблемой для технологических компаний.Согласно Международному журналу социальных наук, у разработчиков программного обеспечения гораздо больше шансов испытать усталость, выгорание, беспокойство и стресс по сравнению с их коллегами, которые выполняют механические задачи. Ухудшение психического здоровья угрожает не только благополучию сотрудников, но и общей производительности компании. Исследователи из Института программных технологий в Штутгарте обнаружили, что умственно истощенные или подавленные разработчики создают код более низкого качества и, как правило, пропускают сроки.Сегодня технологические компании осознают важность психического здоровья и принимают меры, чтобы их преданные команды разработчиков оставались здоровыми и разумными.

Здесь, в Beetroot, мы стремимся создать домашнюю и комфортную атмосферу, которая сводит к минимуму давление на наши команды. Однако, несмотря на все наши усилия, по-прежнему наступают непростые времена. Недавно мы поговорили с нашим представителем отдела кадров и психологом Вовой Вовком о психическом здоровье. Вова поделился показателями психологического благополучия и советами о том, как помочь разработчикам оставаться в здравом уме, оставаясь продуктивными.

Давайте начнем с определения психического здоровья. Всемирная организация здравоохранения описывает психическое здоровье как состояние благополучия, в котором человек осознает свои способности, может справляться с обычными жизненными стрессами, может продуктивно работать и может внести свой вклад в жизнь своего сообщества. . Как видите, наша работа сильно влияет на наше психическое здоровье. Это не удивительно, поскольку мы проводим большую часть своего времени на работе, и это неизбежно повлияет на то, как мы себя чувствуем.

Чтобы понять взаимосвязь между программированием и психическим здоровьем, мы должны взглянуть на теорию, лежащую в основе этого.Наше психическое здоровье состоит из двух сфер — когнитивных и эмоциональных. Нейрофизиологию нашего мозга можно сравнить с компьютером. Например, у компьютеров есть система ввода / вывода — клавиатура, веб-камера, мышь и т. Д. — которая соответствует нашим пяти чувствам. Процессор компьютера — это то же самое, что и наше мышление, видеокарта соответствует нашему воображению, а оперативная память — нашей обычной памяти. Эти четыре элемента составляют основу когнитивной сферы. Но то, что отличает нас от бездушных роботов, — это наша эмоциональная сфера, наши чувства и желания.Давайте обсудим каждый из этих компонентов и то, как они влияют на наше психическое здоровье.

Когнитивная сфера

Система ввода / вывода

Хорошо функционирующая система ввода / вывода характеризуется быстрой и легкой реакцией на внешние раздражители. Другими словами, если вы воспринимаете внешнюю информацию, не испытывая дискомфорта, ваше психическое здоровье стабильно. Реакция на человека может быть разной, поскольку некоторым нравится работать в шумном открытом пространстве, а другим нужна полная тишина, чтобы сосредоточиться.Однако если вы начинаете испытывать стресс при слишком ярком свете, слишком громком шуме или из-за непрерывных и нежелательных объятий Сьюзен, вероятно, что-то не так с вашей познавательной сферой.

Память

Многозадачность всем нам знакома. Наш мозг — это одноядерный процессор, который может обрабатывать только одну задачу за раз. Когда мы говорим о многозадачности, мы обычно имеем в виду количество вещей, которые хранятся в вашей памяти одновременно. Если это число уменьшается, это может быть симптомом синдрома хронической усталости или неврастении.Когда мы находимся в постоянном состоянии истощения или перегружены сильными эмоциями стресса и беспокойства, это влияет на нашу память. Если вам трудно что-то вспоминать, это может быть сигналом о том, что с вашим психическим здоровьем не все в порядке.

Видеокарта

Воображение очень важно в творческой работе. Идеальный творческий процесс выглядит так: информация загружается в ваш мозг, она мерцает пару часов или даже недель, а затем ваша видеокарта дает творческие результаты.К сожалению, окруженное дедлайнами и нетерпеливыми клиентами, наше воображение перегружено и выходит за его пределы. Мы делаем все возможное, чтобы выдавать творческую идею каждый час или около того. Наш мозг может временно компенсировать необходимый стресс и продуктивную работу, но в конце концов мы сгораем. Если вы не чувствуете мотивации к творчеству и ваши идеи больше не приносят вам радости, возможно, ваша видеокарта перегрелась и остро нуждается в перерыве.

Процессор

Большинство из нас знакомо с тестом IQ.Но вы можете не знать, что на самом деле это не показывает, насколько вы умны. Вместо этого он показывает, насколько хорошо вы умеете думать. Для умственно сильного человека не должно быть проблем с разгадыванием простых головоломок или обратным отсчетом от 20. Однако, если вы хронически устали, беспокоитесь или подавлены, скорость вашего мыслительного процесса замедляется, и вам могут быть трудны. решение простейших уравнений. Вы также можете испытывать чувство дискомфорта или затяжные головные боли из-за того, что слишком много думаете.

Эмоциональная сфера

С эмоциональной сферой дело обстоит сложнее. Когнитивная сфера напрямую связана с нашим физическим здоровьем (уровень витаминов и глюкозы) и психологическим здоровьем (уровень тревожности, стресса и депрессии), которые легко понять с помощью медицинских тестов. Но эмоции сложны и не поддаются расчету. Давайте посмотрим на четыре основных эмоции: печаль, страх, гнев и радость.

Печаль направлена ​​в прошлое.Мы используем его, чтобы разорвать связи с эмоциональными связями из ситуаций, которые уже прошли. Например, вы отправились на работу, почувствовали грусть из-за сезона, затем приняли это и двинулись дальше. Важно, чтобы мы могли отпустить прошлое, вместо того чтобы переживать его снова и снова. Вот почему нам нужна грусть. Страх , напротив, направлен в будущее. Его цель — помочь нам подготовиться к тому, что произойдет дальше, например, к встрече или предстоящему запуску проекта. Однако, если на карту поставлено слишком много или предстоящая ситуация слишком опасна или сложна, страх может замедлить нас.Наш мозг будет чрезмерно мучиться, представляя тысячи возможных сценариев и пытаясь найти решения для каждого из них. В результате мы тратим слишком много энергии и не можем эффективно действовать здесь и сейчас.

Гнев , как и радость, это эмоция настоящего. Миссия Гнева аналогична миссии Тома Круза в большинстве его фильмов; защищать и добиваться результатов. Нам нужен гнев, чтобы определить наши личные границы. Это также может помочь нам развить силу воли для достижения наших целей.Наконец, мы используем joy , когда чувствуем удовлетворение. Даже небольшое достижение, такое как очистка стола от пыли, может вызвать немного радости. Каждый раз, когда мы выполняем задачу, наш мозг повторно загружается на нейрофизиологическом уровне, вырабатывает опиоиды и дает нам энергию для продолжения.

Эмоциональная сфера древняя и мощная, она влияет на наш познавательный потенциал. Если мы слишком грустны или взволнованы, слишком разъярены или окаменели, наши когнитивные навыки могут замедлиться. Когда это происходит, важно помнить, что «плохих» эмоций не бывает.Все они полезны и необходимы при определенных обстоятельствах. Когда они выходят из-под контроля, нам нужно вмешиваться. Когда вы чувствуете, что ваше психическое здоровье ухудшается, первое, что вам следует сделать, это проверить свои когнитивные навыки. Если они отстают, возможно, пришло время проверить вашу «внутреннюю часть» (эмоциональную сферу) и посмотреть, не отклоняется ли что-нибудь от курса.

Как кодирование влияет на психическое здоровье

Когда разработчики начинают писать код, они используют все четыре основных элемента когнитивной сферы.Чувства и восприятия необходимы для загрузки данных с экрана в мозг, затем активируется наше мышление для обработки данных, задействуется воображение, чтобы помочь найти творческие решения, а наша память сохраняет уже существующие решения, которые мы можем использовать, когда они подходят. Работа разработчика тесно связана с инженерией, что также требует целенаправленного мышления. Современная научная теория предполагает, что мы способны работать в сосредоточенной обстановке только 2-4 часа. Конечно, наш мозг довольно гибкий и адаптивный.Фактически это позволяет нам продуктивно работать при перегрузках в течение 1-3 месяцев. Однако, если кто-то продолжит назначать чрезмерное количество задач для обработки в течение этих 2-4 часов сосредоточенного мышления, это, вероятно, бросит разработчиков в пучину хронического истощения.

Советы по твердому кодированию и сохранению рассудка

1. Сфокусированный и несфокусированный режимы

Чтобы защитить свое психическое здоровье, важно не выходить за рамки повседневных когнитивных функций.На самом деле легче сказать, чем сделать. Один из способов сохранить стабильное психическое здоровье — переключаться между сфокусированным и несфокусированным мышлением. Например, вы можете потратить два часа на что-то важное, например, участвовать в выступлениях или интенсивном кодировании, а затем перейти к несфокусированному мышлению, работая над механическими задачами, не требующими сложных решений. Это даст вашему мозгу передышку, необходимую для обработки информации, которую вы загрузили во время целенаправленной работы.

2. Не забывайте тренироваться

Физическое здоровье является неотъемлемой частью психического здоровья.Даже такие незначительные вещи, как сидение в неудобной позе, могут привести к спазму сосудов шеи или сдавлению нервных волокон. Это может помешать нашему мозгу получать достаточно кислорода и глюкозы. Важно делать короткие перерывы и включать быстрые тренировки каждый час или около того. Если от одной мысли об отжиманиях вас тошнит, хотя бы время от времени прогуливайтесь по офису.

3. Работа в команде — это все

Атмосфера в команде разработчиков программного обеспечения важна, особенно когда все становится эмоционально.Вам будет грустно, если ваш любимый член команды внезапно покинет проект, или вы можете рассердиться, если раздражающий QA останется. В любом случае энергия из когнитивной сферы (которая вам нужна для работы) будет вместо этого отправлена ​​в эмоциональную сферу, что сделает вас несосредоточенным и непродуктивным. Чтобы внутренняя атмосфера оставалась уравновешенной и здоровой, важно все обсудить. Вот почему так важен тимбилдинг. Вы можете обсудить вопросы, которые вас беспокоят, скорбеть о том, что произошло в прошлом, и поделиться своими опасениями по поводу будущего.Это кажется простым, но эти базовые шаги могут помочь сохранить эмоциональное равновесие.

4. Получите окситоцин

Нельзя сказать, что положительные эмоции должны скрывать стресс от постоянного сокращения сроков, но они, безусловно, помогают. Одно из самых насыщенных окситоцином мест в офисе — это кухня. Вы можете собраться с членами команды, приготовить что-нибудь вкусненькое и переключиться с сосредоточенного мышления на несосредоточенное. Гораздо полезнее расслабиться во время часового перерыва на кухне, чем пытаться лихорадочно решать следующую задачу, сражаясь в сосредоточенном режиме.Также может помочь взаимодействие с другими людьми. Даже если вам некомфортно обниматься, простого действия сесть рядом с товарищами по команде и поесть может быть достаточно, чтобы освежить ваше внимание. С психологической точки зрения, подобные взаимодействия создают ощущение безопасности и комфорта, помогая нам повысить устойчивость, необходимую для того, чтобы справиться со стрессом.

Как и любая другая работа, программирование может вызывать стресс. Если вы будете продолжать работать без перерывов, вы в конечном итоге обнаружите, что совершенно измотаны и лишены мотивации.Мы рекомендуем вам найти конкретные способы подзарядить свои эмоциональные батареи. Если вы чувствуете, что ваше психическое здоровье выходит из-под контроля, никогда не бойтесь просить о помощи.

Об авторах

Лена Козар , копирайтер и создатель контента в Beetroot с опытом освещения тем, связанных с разработкой программного обеспечения, психическим здоровьем, тимбилдингом и лидерством. Ей нравится применять свои навыки письма для создания увлекательных текстов, которые демонстрируют повседневную деятельность, проблемы и победы команд разработчиков программного обеспечения в Украине.

Вова Вовк , партнер по персоналу и персоналу компании Beetroot, обладающий обширным опытом построения устойчивых и устойчивых команд. Обладая глубокими познаниями в области психологии и применяя гибкие методы, Вова помогает компаниям создавать комфортную и продуктивную рабочую среду. Он имеет степень магистра медицинской психологии и управления образованием.

.

ENTJ и их 8 когнитивных функций

Тема ENTJ — направленность и мобилизация.

Таланты заключаются в разработке политики, составлении планов, координации и последовательности событий, а также в реализации стратегии.

Превосходно направлять других в достижении целей, продиктованных их четким видением организации.

Используйте сборные силы, чтобы претворять планы в жизнь.

Строители естественной организации и почти всегда берут на себя ответственность в неэффективных ситуациях.

Наслаждайтесь созданием эффективно структурированных систем и установлением приоритетов для достижения целей.

ENTJ — Схема процессов

РОЛЬ

ПРОЦЕСС

SNAPSHOT

ПЕРВИЧНЫЕ ПРОЦЕССЫ

Ведущий Экстравертное мышление Сегментирование, организация для повышения эффективности и систематизация
Опорные Интровертный ИНТУИТИНГ Предвидение последствий, преобразований и вероятных последствий
Разгрузка Экстравертное зондирование Опыт и действия в непосредственном контексте.
Аспирационная Интровертное чувство Ценить и учитывать важность, убеждения и ценности

ТЕНИ ПРОЦЕССОВ

Противоположная Интровертное мышление Анализ, категоризация и оценка в соответствии с принципами
Критический родитель Экстравертный ИНТЮИТИНГ Интерпретация ситуаций и отношений, улавливание значений и взаимосвязей в других контекстах
Обман Интровертное восприятие Анализ и напоминание о прошлом опыте и поиск подробных данных
Дьявольский Экстравертное чувство Подключение и рассмотрение других и группы

Книги по типам личности Линды Беренс


®Myers-Briggs Type Indicator, Myers-Briggs, MBTI, являются зарегистрированными товарными знаками MBTI Trust, Inc.

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *